Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Ystrad EinionCwm YstwythWheelhouse, Bryn yr Arian
 

GweithgareddauHelo, fi sydd yma eto.

Mae Ceredigion yn gallu cynnig nifer o weithgareddau. Os ydych yn hoffi cerdded, beicio, pysgota, gwylio adar, marchogaeth, mynd ar daith ar reilffordd stêm neu ymweld ag amgueddfeydd ac atyniadau eraill, neu orwedd ar y traeth hyd yn oed, mae rhywbeth i bawb ei weld a'i wneud.

Grŵp o gerddwyr

Cerdded


Ceir nifer o gyfleoedd eraill i archwilio'r rhanbarth ar droed.

Mae'r llwybr hir rhwng Borth a Phontarfynach yn teithio trwy nifer o ardaloedd cloddio hanesyddol a bydd yn cael ei ymestyn i bentref Pontrhydfendigaid cyn bo hir.


Mae hen gloddfeydd yn fannau peryglus iawn ac mae'n rhaid eu parchu a bod yn ofalus wrth ymweld â nhw. Darllenwch yr adrannau Diogelwch a'r Côd Cefn Gwlad cyn mentro yn agos i safle unrhyw hen gloddfa.

 Mountain Bike Trail at Nant yr Arian


Beicio


Mae beicio yn ffordd ddelfrydol o ymweld â phentrefi gwledig a hen ardaloedd cloddio.

Mae Ceredigion yn cynnig cyfleusterau rhagorol i feicwyr ar y ffordd ac oddi ar y ffordd, gyda nifer o filltiroedd o lwybrau sy'n rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a llwybrau beicio Mynydd.
Gweithgareddau YchwanegolGweler yma am restr eang o weithgareddau.I gael gwybodaeth am weithgareddau eraill, trowch at y lleoliadau unigol yn adran Mannau i'w Gweld.