Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Wheelhouse, Bryn yr ArianChimney, TaliesinOchre
 

Cadwraeth


Oherwydd eu natur mae mwyngloddiau segur a'u tomenni rwbel yn hynod agored i amrediad eang o weithgareddau.

Cwmerfin


Er enghraifft defnyddir tomenni rwbel yn fynych fel ffynhonnell gerrig cyfleus ac ar gyfer llunio traciau, tra defnyddir siafftiau mwyngloddiau, ceuffyrdd a mwyngloddiau brig yn aml fel man i adael sbwriel amaethyddol a domestig.
Logaulas
Drwy weithio gyda thirfeddianwyr a thenantiaid, mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru a'r Grŵp Safleoedd Daraeamrywiol Rhanbarthol Bwysig Canolbarth Cymru yn ceisio hyrwyddo 'arfer gorau' drwy ddiogelu ein Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a Safle Daearamrywiol Rhanbarthol Bwysig.


Cwmerfin Fly tipping


Gellir gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd, er enghraifft drwy ddarparu cyngor gwyddonol a thechnegol ar safle a gweithredu cytundebau rheoli a gyllidwyd. Gobeithir y bydd cymorth gwirfoddol ar gael drwy Grŵp Safleoedd Daearamrywiol Rhanbarthol Bwysig Canolbarth Cymru.Am fwy o wybodaeth ar y testunau uchod, gweler y canlynol:
RIGS
Cadw
Asiantaeth yr Amgylchedd
Archaeoleg Cambria