Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Cwm YstwythOchreWheelhouse, Bryn yr Arian
 Darllen Pellach
Agricola, Georgius - De Re Metallica, 1556
Bick, David - The Old Metal Mines of Mid-Wales, Parts 1-6 1974 - 1991
Bick, David - Dylife - A Famous Welsh Leadmine, 1975,1984
Bick, David - The Old Copper Mines of Snowdonia, 1982, enlarged edition,2003
Bick, David - Frongoch Lead & Zinc Mine,1986, enlarged edition, 1996
Bick, David - The Mines of Newent & Ross, 1987
Bick, David - A History of Sygun Copper Mine, 1987
Bick, David - Lewis Morris and the Cardiganshire Mines, 1994 (with Philip Wyn Davies)
Bick, David - Wallers Description of the Mines in Cardiganshire, 2004

Am restr gynhwysfawr ymwelwch a Archaeoleg Cambria.


"Cardiganshire - Its Mines & Miners" by S. Hughes


Hoffai dîm Ysbryd y Mwynwyr ddiolch i'r foll sefydliadau a unigolion sydd wedi rhoi cymorth i ddatblygu'r prosiect, yn enwedig i rheini a fuodd mor amyneddgar yn ein helpu i ddatblygu'r wefan, gan gynnwys, ond sydd ddim yn gyfyng i'r canlynol:

David Bick (diweddar), Roger Bird, Peter Claughton, Roy Fellows, Michael Freeman, Peter Lloyd Harvey, Simon Hughes, Robert Ireland, Robert Protheroe-Jones, Graham Levins, John Mason, Tom McOwatt, Robert Pritchard, Simon Timberlake.