Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Ystrad EinionOchreChimney, Taliesin
looking out from a water filled adit


Mae gan dirluniau godidog Ceredigion dreftadaeth 4000 mlynedd o gais dyn am fwynau.
Ers yr Oes Efydd, cafodd copr, arian, plwm a sinc eu mwyngloddio ym mryniau Canolbarth Cymru.

Mae llawer o ddiwylliant mwyngloddio yn awr ar goll neu anghofiwyd amdano...
...ond mae Ysbryd y Mwynwyr yn parhau!


Ymunwch â ni ar daith sy'n 4,000 o flynyddoedd oed, gan weld sut y gallwch fod yn rhan o'i dyfodol!
 Logo:Cyngor Ceredigion  Logo: Objective 1  Logo: Countryside Council for Wales  
Telerau ac amodau Preifatrwydd  gwefan gan technoleg taliesin & mach2media