Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Ystrad EinionCwm YstwythOchre
 

Gwybodaeth YchwanegolAdnoddau


Cynhaliwyd arolwg gan Cynllun Ansawdd Twristiaeth Ceredigion o sylwadau ymwelwyr sy'n ymwneud â mynediad i gefngwlad Ceredigion. Bwriad yr astudiaeth yw i ymchwilio mewn i'r fath o bobl sydd yn ymweld â Cheredigion, beth sydd yn dylanwadu ar penderfyniad ymwelwyr i ddod i Geredigion yn 2005 ynghyd a agweddau eraill o fynediad i gefngwlad. Am fwy o wybodaeth ymwelwch â chynllun ansawdd twristiaeth Ceredigion a dilynwch y cysylltiadau.
Mae gan Geredigion dwy ardal wedi'u dynodi yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Rhaglen a arweinir gan y gymuned yw Cymunedau yn Gyntaf. Bwriad y rhaglen yw i wella amodau byw a gobeithion pobl yn cymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. Y ddwy ardal o fewn Ceredigion yw:

• Pentrefi'r Ucheldir Ardal Tregaron
Ffôn: 01974 299038.

• Ardal Aberystwyth a Penparcau
Ffôn: 01970639464Os ydych yn entrepreneur yn edrych am gyfle i ddechrau busnes neu bod gennych fusnes sydd wedi'i sefydlu yn barod, gellir cael mwy o wybodaeth ar Llygad Busnes.
Ffôn: 01970 639464.

neu ymwelwch â Chanolfan Fusnes Ceredigion.
Ffôn: 01970 639464