Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Waterwheel at LlywernogCwm YstwythChimney, Taliesin
 

DolenniAr y dudalen yma welwch restr o ddolenni a all roi fwy o wybodaeth i chi ar destunau fwyngloddio am yr ardal.
Partneriaid y prosiect:

Cyngor Cefngwlad Cymru
Rhaglen Ewropeaidd Amcan 1

Sefydliadau/mentrau cysylltiedig.

Ymddiredolaeth Cadwraeth Mwynfeydd Cymru
Cadw
Asiantaeth yr Amgylchedd
Archeoleg Cambria
Amgueddfa Mwyngloddio Arian Blwm Llywernog
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Comisiwn Coedwigaeth Cymru
Cymdeithas Mwyngloddiau Cymru
Amgueddfa Cymru

Gwefanau sy'n ymwneud a dwristiaeth:
Gwefan Dwristiaeth Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian
Pentir Pumlumon
Abaty Ystrad Fflur
Stâd yr Hafod
Canolfan Aur Cymru Rhiannon
Treftadaeth Llandre
Gwarchodfa Natur Ynys Hir
Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol Sustrans
Canolfan Egwyl Seiclo Cymru
Llwybr Beicio'r Rheidol
Llwybr arfaethedig Ystwyth
Aberystwyth Ar-Lein
Rheilffordd Cwm Rheidol
Nghanolfan Ymwelwyr E.ON- UK
"Magic of Life Butterfly House"
Gwesty'r Talbot
Canolfan y celfyddydau Aberystwyth
Cynllun ansawdd Twristiaeth Ceredigion

Research websites:
Archifdy Ceredigion
Llyfrgell Cenedlaethol Cymru
Amgueddfa Ceredigion


Gwefanau o ddiddordeb:
Gwefan BBC
Grŵp Ymchwilio Mwyngloddio Hynafol
Gwefan Cymunedol Ardal Llangynfelyn
Grŵp Safleoedd Daearamrywiol Rhanbarthol Bwysig Canolbarth Cymru
Llywodraeth Cynulliad Cymru
ARKive
John Mason
Gwefan cymunedol Pontrhydfendigaid
Cymdeithas Mynyddoedd Cambria

Cyfarwyddiadur:

Gwefan Gorllewin a Chymru
Chwilota Cymru
Chwilota yng Nghymru
Welsh Quest


Cymorth/Wybodaeth i fusnesau:
Canolfan Fusnes Ceredigion
Llygad Busnes