Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Cwm YstwythWheelhouse, Bryn yr ArianOchre
 

Beth oedd Ysbryd y Mwynwyr?Prosiect adfywio cymunedol oedd Ysbryd y Mwynwyr i geisio creu hunaniaeth i ogledd Ceredigion trwy fanteisio ar yr etifeddiaeth mwyngloddio metel fel thema ar gyfer adfywio. Bu'r prosiect yn canolbwyntio'n bennaf ar yr agweddau dynol, cymdeithasol a chymunedol ar y diwylliant mwyngloddio. Mewn gair, yr union reswm pam mae llawer o bentrefi'r ucheldir yn bodoli.

Rheolir y prosiect gan Gyngor Sir Ceredigion ac fe'i arianwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, rhaglen Amcan 1 Ewropeaidd a Chyngor Cefn Gwlad Cymru, yr ydym yn ddiolchgar iawn iddynt am eu cymorth.

Creuwyd cronfa grant gan Ysbryd y Mwynwyr a roiodd siawns i gymunedau gael ei ysbrodoli i ddatblygu prosiectau ar y thema o fwyngloddio yng ngogledd yr ardal. Gwelwyd amryw o ddatblygiadau gyda nifer o brosiectau yn cael eu datblygu - rhai traddodiadol, modern ac arloesol. Dilynwch y linc isod i weld yr amryw o brosiectau diddorol a fu'n llwyddianus.

>>>> Prosiectau Cynaliedig