Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
OchreYstrad EinionWaterwheel at Llywernog
 

Pethau i'w Gwneud


Helo, fi Iwan sydd yma eto.
Cwm Rheidol
Mae trefi, pentrefi ac ucheldir gogledd Ceredigion yn darparu cyfleoedd i'r rhai sydd â diddordeb mewn gweithfeydd mwyn ac i'r ymwelydd achlysurol sy'n mwynhau chwilota a chanfod pethau newydd mewn rhan o Gymru a esgeulusir yn aml.

Mae Ceredigion, ar Arfordir Gorllewinol Canolbarth Cymru, yn un o'r cyrchfannau twristiaeth arfordirol fwyaf gwyrdd yn y DU.
Mae marchogaeth, beicio a cherdded i gyd o fewn cyrraedd i'r traethau ar hyd Arfordir Treftadaeth Ceredigion. Mae'r traethau hyn wedi ennill gwobrau a gwelir dolffiniaid yn nofio'n chwareus gerllaw.

Mae celfyddydau ac adloniant safonol ar gael ar hyd y flwyddyn yng Ngheredigion ac yn wir, mae'n un o gadarnleoedd olaf yr iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig.
• Bydd y dudalengweithgareddau yn rhoi fwy o fanylion am gyfleoedd cerdded a seiclo.
• Bydd y dudalen lleoliadau i'w gweld yn rhoi manylion ar rai o drefi a bentrefi allweddol yr ardal.
• Bydd y dudalen digwyddiadau yn rhoi manylion ar digwyddiadau sydd i ddod mewn cysylltiad â Ysbryd y Mwynwyr ac fydd yna linc i ddigwyddiadau eraill sydd yn mynd ymlaen drwy'r Sir.

Ffrynt Canolfan Twristiaeth Aberystwyth a Amgueddfa Ceredigion

Canolfan Croeso Aberystwyth
Ffordd y Môr, Aberystwyth, SY23 2AG.
Ffôn: 01970 612125
e-bost: